MISJA I CELE
  STATUT
  SZUKASZ POMOCY?
  CHCESZ POMC?
  SPONSORZY I DARCZY?CY
  PARTNERZY
  PRZYJACIELE I DORADCY
  AKTUALNO?CI
  GALERIA
  W?ADZE
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  KONTAKT
 

O każde dziecko

Get Adobe Flash player

 
Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" zaprasza na konsultacje psychologiczne oraz spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających terapii. KONSULTACJE...
Jesień integracyjna z Fundacją
 Z dniem 05.10.2015. Zarząd Fundacji ogłasza nabór do programu „INTEGRACYJNA JESIEŃ” Program przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i młodzieży do 18-go roku życia...
 
Pierwsza edycja turnusu terapeutycznego

W dniach 01.12.2014 - 06.12.2014. fundacja nasza zorganizowa?a pierwsz? edycj? turnusu terapeutycznego pt. "Rodzic terapeut? swojego dziecka". W turnusie udzia? wzi??o dziesi?? osób od czwartego do dwudziestego ósmego  roku ?ycia, dotkni?tych zaburzeniami neurorozwojowymi. Fundacja "O Ka?de Dziecko" pokry?a koszty pobytu i terapii dla wszystkich dziesi?ciu uczestników. Program turnusu obejmowa? dwie godziny fizjoterapii oraz jedn? godzin? terapii neurologopedycznej w ci?gu dnia dla ka?dego z uczestników oraz trzy konsultacje logopedyczne w trakcie trwania turnusu, grupowe zaj?cia z muzykoterapii, pedagogiki i spotkania w ramach "Grupy wsparcia" dla rodziców. Pod koniec turnusu naszych Pacjentów odwiedzi? ?w. Miko?aj wr?czaj?c im drobne upominki. Przerwy mi?dzy intensywn? fizjoterapi? i neurologopedi? umila?a obecno?? psa-wilka. Zarz?d Fundacji "O Ka?de Dziecko" ma nadziej?, ?e turnusy takie stan? si? systematyczn? form? terapii dla naszych Podopiecznych w przysz?o?ci.
Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z turnus.
 


wszystkie aktualności »
 
     
  “O Każde Dziecko” © 2011
Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego
realizacja: optisystem