MISJA I CELE
  STATUT
  SZUKASZ POMOCY?
  CHCESZ POMÓC?
  SPONSORZY I DARCZYŃCY
  PARTNERZY
  PRZYJACIELE I DORADCY
  AKTUALNOŚCI
  GALERIA
  WŁADZE
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  KONTAKT
 

O każde dziecko

Get Adobe Flash player

 
Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" zaprasza na konsultacje psychologiczne oraz spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających terapii. KONSULTACJE...
Jesień integracyjna z Fundacją
 Z dniem 05.10.2015. Zarząd Fundacji ogłasza nabór do programu „INTEGRACYJNA JESIEŃ” Program przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i młodzieży do 18-go roku życia...
 

Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" zaprasza na konsultacje psychologiczne oraz spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających terapii.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
Jeśli....
- odczuwasz lęk, bezsilność lub przygnębienie z powodu stanu zdrowia Twojego dziecka,
- chciałbyś/chciałabyś podzielić się z kimś swoimi niepokojami,
- potrzebujesz odpowiedzi na dręczące Cię pytania
to zachęcamy do skorzystania z konsultacji psychologicznych. Są to indywidualne spotkania o charakterze psychoedukacji, wsparcia lub poradnictwa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, których dzieci wymagają terapii.

Konsultacje psychologiczne prowadzi:
mgr Anna Skwarka-Buzała, psycholog, pedagog specjalny, tel 784 090 906,
konsultacje mają miejsce w siedzibie Fundacji "O KAŻDE DZIECKO" (NZOZ Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS), ul. Wiśniowieckiego 28 w każdy drugi i czwarty  piątek miesiąca, początek godz. 16.30.

GRUPA WSPARCIA "MAMA MAMIE"

Osobiste doświadczenia matek rehabilitujących swoje dzieci w Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS zapoczątkowały ideę tworzenia comiesięcznych grup wsparcia dla rodziców dzieci wymagających terapii. Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" pragnie kontynuować tę ideę, jako niezwykle ważną i potrzebną każdemu rodzicowi towarzyszącemu swojemu dziecku na drodze do prawidłowego rozwoju.
Spotkania mają na celu:
- wspieranie psychiczne rodziców dzieci niepełnosprawnych,
- pomoc rodzicom dzieci wymagających terapii w przejściu przez proces rehabilitacji,
- podnoszenie świadomości rodziców na temat profilaktyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego,
- zacieśnienie relacji pomiędzy rodzicami rehabilitującymi swoje dzieci,
- możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami.

Grupę wsparcia "MAMA MAMIE" prowadzi:
lic. Jadwiga Migda, pedagog resocjalizacyjny, tel 781 057 511,
spotkania grupy wsparcia odbywają się w siedzibie Fundacji "O KAŻDE DZIECKO"   (NZOZ Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS), ul. Wiśniowieckiego 28 w każdy ostatni piątek miesiąca, początek godz. 17.30. 


Osoby chętne do skorzystania z konsultacji psychologicznych lub do wzięcia udziału w spotkaniach "grupy wsparcia" proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z prowadzącymi. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod  numerem telefonu 18 440 74 84, bezpośrednio u prowadzących lub w siedzibie fundacji.

Uczestnictwo  w konsultacjach   psychologicznych  oraz   w  grupie   wsparcia   jest BEZPŁATNE, a wszyscy rodzice i opiekunowie rehabilitowanych dzieci są mile widziani!!!

Druga edycja programu "Rodzic terapeutą swojego dziecka"

Informujemy Państwa, iż w dniach 05.09.2012. - 30.11.2012. Fundacja nasza realizować będzie II edycję programu terapeutycznego pt "Rodzic terapeutą swojego dziecka".

Zapisy osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Wiśniowieckiego 28, od poniedziałku do piątku w godz. 7-19.

Przy rekrutacji obowiązują te same zasady i regulamin co w przypadku I edycji programu (patrz powyżej)

Rekrutacja zamknięta.Pierwsza edycja programu "Znaczenie prawidłowego funkcjonowania procesów integracji sensorycznej dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

Informujemy Państwa, iż w dniach 10.09.2012. - 30.11.2012. organizujemy również program terapeutyczny pt "Znaczenie prawidłowego funkcjonowania procesów integracji sensorycznej dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym".

Kwalifikacje dzieci do programu w dniach 05.09.2012. do 30.11.2012. wg tych samych zasad co do programu "Rodzic terapeutą swojego dziecka"

Rekrutacja zamknięta.


Pierwsza edycja programu "RODZIC TERAPEUTĄ SWOJEGO DZIECKA"

Informujemy, iż w dniach 12.09.2011. - 25.11.2011. będzie realizowana przez naszą Fundację pierwsza edycja programu "RODZIC TERAPEUTĄ SWOJEGO DZIECKA". Poniżej zamieszczamy regulamin oraz wymagane formalności dla osób ubiegających się o wzięcie udziału w programie:

1.program przeznaczony jest dla dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zagrożonych niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnych
2. o kwalifikacji dziecka do programu decyduje Zarząd Fundacji i/lub osoby przez niego do tego powołane,
3. ilość miejsc ograniczona, w przypadku zgłoszenia sie do programu większej ilości dzieci niż jest to przewidziane, o kwalifikacji decyduje Zarząd  Fundacji i/lub osoby przez niego powołane,
4. rodzice/opiekunowie dziecka biorącego udział w programie zobowiązani są do prowadzenia terapii w warunkach domowych wg udzielonego instruktażu w ramach programu.
5. rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego stawiania sie na wyznaczone wizyty, niestawienie się z dzieckiem na wyznaczoną wizytę nie daje rodzicowi/opiekunowi prawa do odbycia jej w innym terminie, jak i żądania rekompensaty finansowej,
6. program prowadzą terapeuci wyznaczeni przez Zarząd Fundacji,
7. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu programu w każdym czasie bez podawania uzasadnienia,
8. regulamin programu "RODZIC TERAPEUTĄ SWOJEGO DZIECKA" jest podrzędnym w stosunku do regulaminu działalności Fundacji "O KAŻDE DZIECKO".

Zapisy osobiście od  01.09.2011. do 15.10.2011.  poniedziałek-piątek, w godzinach 7-19 w siedzibie Fundacji "O KAŻDE DZIECKO", ul. Wiśniowieckiego 28, 33-300 Nowy Sącz (rejestracja NZOZ Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS).

Wymagane dokumenty:
1. dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
2. rozpoznanie lekarskie zaburzenia stwierdzonego u dziecka (nie dotyczy dzieci objętych opieką przez NZOZ Centrum Reabilitacji NEUROKINEZIS)
3. oświadczenie potwierdzające ilość osób pozostających na utrzymaniu rodziców/opiekunów,
4. oświadczenie o wysokości dochodów rodziców/opiekunów dziecka (dotyczy obojga rodziców/opiekunów)

Zapraszamy!
 


powrót »
 
     
  “O Każde Dziecko” © 2011
Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego
realizacja: optisystem