MISJA I CELE
  STATUT
  SZUKASZ POMOCY?
  CHCESZ POMÓC?
  SPONSORZY I DARCZYŃCY
  PARTNERZY
  PRZYJACIELE I DORADCY
  AKTUALNOŚCI
  GALERIA
  WŁADZE
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  KONTAKT
 

O każde dziecko

Get Adobe Flash player

 
Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" zaprasza na konsultacje psychologiczne oraz spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających terapii. KONSULTACJE...
Jesień integracyjna z Fundacją
 Z dniem 05.10.2015. Zarząd Fundacji ogłasza nabór do programu „INTEGRACYJNA JESIEŃ” Program przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i młodzieży do 18-go roku życia...
 
Sprawozdanie z merytorycznej działalności Fundacji

Podjęte i zrealizowane działania w 2011 roku:

1. Konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. 
2. Utworzenie "Grupy wsparcia" dla rodziców wykonujacych zabiegi rehabilitacyjne w warunkach domowych.
3. Organizacja imprezy "Majówka z Fundacją O KAŻDE DZIECKO" 15.05.2011 roku na Miasteczku Rowerowym w Nowym Sączu, impreza organizowana we współpracy m. innymi z Urzędem Miasta Nowego Sącz.
4. Organizacja i realizacja programu w okresie 12.09.2011 - 25.11.2011 "RODZIC
 TERAPEUTĄ SWOJEGO DZIECKA" dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością z terenu miasta Nowego Sącza, programem zostało objętych szesnaścioro dzieci, sześć wizyt diagnostyczno - terapeutycznych dla każdego z nich.
5. Organizacja szkolenia pt: "ZABURZENIA ROZWOJU RUCHOWEGO DZIECKA W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA. MOŻLIWOŚCI WCZESNEJ DIAGNOSTYKI I TERAPII" dla personelu pedagogicznego i terapeutycznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Nowego Sącza.
6. Organizacja szkolenia pt: "ZABURZENIA ROZWOJU RUCHOWEGO DZIECKA W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA. MOŻLIWOŚCI WCZESNEJ DIAGNOSTYKI I TERAPII" dla personelu Szpitala im. J. Dietla w Krynicy.
7. Współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym w Nowym Sączu w zakresie edukacji rodzin zastępczych dotyczących problematyki zaburzeń rozwoju ruchowego u niemowląt i małych dzieci.
8. Doposażenie gabinetów terapeutycznych centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS w Nowym Sączu, zakup wykładziny podłogowej dla jednego gabinetu, zakup mebli do gabinetu dla terapii biofeedback, zakup dwunastu tablic diagnostycznych do gabinetów fizjoterapii oraz lekarskiego.
9. Sfinansowanie udziału w szkoleniu podyplomowym pt: "Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u miemowląt" w Fundacji "PROMYK SŁOŃCA" we Wrocławiu dla fizjoterapeutów pracujących w Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS w Nowym Sączu.  

Dotychczas podjęte i zrealizowane działania do czerwca 2012 roku:

1. Konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.
2. Prowadzenie "Grupy wsparcia" dla rodziców wykonujących zabiegi rehabilitacyjne w warunkach domowych.
3. Organizacja szkolenia pt: "WCZESNA DIAGNOSTYKA NEUROROZWOJOWA USZKODZEŃ UKŁADU NERWOWEGO NIEMOWLĄT WG VOJTY", szkolenie organizowane we wspólpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Vojty, Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "PROMYK SŁOŃCA" oraz NZOZ Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS Nowy Sącz.
4. Sfinansowanie udziału w szkoleniu podyplomowym pt: "Zaburzenia regulacji wieku wczesnodziecięcego" w Fundacji "PROMYK SŁOŃCA" we Wrocławiu dla fizjoterapeutów pracujących w Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS w Nowym Sączu.
5. Organizacja imprezy charytatywnej pt: "Każde dziecko o tym wie, że już lato zbliża się" 17.06.2012 roku na Miasteczku Rowerowym w Nowym Sączu.


Udostępniamy Państwu bilans oraz rachunek wyników za rok 2011.

Bilans
Rachunek wynikówNowsze [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]
 
     
  “O Każde Dziecko” © 2011
Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego
realizacja: optisystem