MISJA I CELE
  STATUT
  SZUKASZ POMOCY?
  CHCESZ POMÓC?
  SPONSORZY I DARCZYŃCY
  PARTNERZY
  PRZYJACIELE I DORADCY
  AKTUALNOŚCI
  GALERIA
  WŁADZE
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  KONTAKT
 

O każde dziecko

Get Adobe Flash player

 
Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" zaprasza na konsultacje psychologiczne oraz spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających terapii. KONSULTACJE...
Jesień integracyjna z Fundacją
 Z dniem 05.10.2015. Zarząd Fundacji ogłasza nabór do programu „INTEGRACYJNA JESIEŃ” Program przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i młodzieży do 18-go roku życia...
 
Jesień integracyjna z Fundacją

 Z dniem 05.10.2015. Zarząd Fundacji ogłasza nabór do programu „INTEGRACYJNA JESIEŃ”

Program przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i młodzieży do 18-go roku życia dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi.

W programie udział wziąć  mogą osoby dotknięte zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami mowy, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, wadami postawy i skoliozami.

 Warunki uczestnictwa;

  1. osobiste zgłoszenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka w siedzibie Sądeckiej Fundacji „O KAŻDE DZIECKO”, Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 28
  2. złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka w siedzibie fundacji oświadczenia o wysokości dochodu na jednego członka rodziny formularz  do pobrania
  3. dostarczenie dokumentacji określającej stan zdrowia dziecka do siedziby fundacji (nie dotyczy pacjentów NZOZ Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS)

Decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta do programu podejmuje Zarząd oraz Rada Sądeckiej Fundacji „O KAŻDE DZIECKO”

Ilość miejsc ograniczona.

Rekrutacja zakończona!


powrót »
 
     
  “O Każde Dziecko” © 2011
Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego
realizacja: optisystem