MISJA I CELE
  STATUT
  SZUKASZ POMOCY?
  CHCESZ POMÓC?
  SPONSORZY I DARCZYŃCY
  PARTNERZY
  PRZYJACIELE I DORADCY
  AKTUALNOŚCI
  GALERIA
  WŁADZE
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  KONTAKT
 

O każde dziecko

Get Adobe Flash player

 
Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" zaprasza na konsultacje psychologiczne oraz spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających terapii. KONSULTACJE...
Jesień integracyjna z Fundacją
 Z dniem 05.10.2015. Zarząd Fundacji ogłasza nabór do programu „INTEGRACYJNA JESIEŃ” Program przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i młodzieży do 18-go roku życia...
 

Misją Fundacji  „O KAŻDE DZIECKO” jest merytoryczne, finansowe i rzeczowe wspieranie działań profilaktycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi.

Cele  działalności Fundacji „O KAŻDE DZIECKO”:

1. prowadzenie i rozpowszechnianie na szeroką skalę wczesnej diagnostyki oraz terapii  zaburzeń rozwoju psychoruchowego u niemowląt,
2. prowadzenie i wspieranie terapii, rehabilitacji oraz edukacji dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, a także dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,
3. pozyskiwanie środków na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków diagnostyki, terapii, rehabilitacji oraz edukacji dla dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością , a także   dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,
4. organizacja oraz prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych dla dzieci   niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, a także dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,
5. organizacja i prowadzenie szkoleń dla rodziców/ opiekunów ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wczesnego wykrywania i terapii zaburzeń rozwojowych,
6. organizacja i prowadzenie szkoleń dla kadr medycznych oraz pedagogicznych,
7. organizacja i prowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz prawnego dla dzieci, rodziców/opiekunów  dzieci  niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, a także dotkniętych innymi zaburzeniami  rozwojowymi,
8.organizacja imprez kulturalnych i  rekreacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi  oraz ich rodzin,
     


Regulamin Fundacji "O KAŻDE DZIECKO"

 

 1. Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych.
 2. Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia.
 3. Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" nie finansuje i nie współfinansuje procesu leczenia i rehabilitacji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" nie udziela pomocy rzeczowej osobom fizycznym.
 5. Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" nie udziela pomocy finansowej i rzeczowej na szeroko rozumianą poprawę sytuacji bytowej.
 6. Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego na konkretne osoby i instytucje.
 7. Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" nie udostepnia swojego konta bankowego, jak również nie pośredniczy w zakładaniu subkont na rzecz osób fizycznych i instytucji.
 8. Fundacja "O KAŻDE DZIECKO"  nie udziela pomocy w zakresie metod diagnostyki, terapii i rehabilitacji nie posiadających podstaw naukowych, jak i badań naukowych potwierdzających w dostatecznym zakresie ich skuteczność (w tym metod z zakresu tzw medycyny niekonwencjonalnej)
 9. Fundacja "O KAZDE DZIECKO" w zakresie działań diagnostyczno-terapeutycznych współpracuje bezpośrednio z NZOZ Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS, ul. Wiśniowieckiego 28, 33-300 Nowy Sącz.
 10. Fundacja "O KAZDE DZIECKO" nie udziela pomocy w zakresie informacji medycznej, pedagogicznej i psychologicznej dotyczącej osób fizycznych oraz instytucji, którym Fundacja pomaga.
 11. Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia pomocy bez podawania jakiegokolwiek uzasadnienia.
 12. Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" nie udziela informacji na temat zasad i kryteriów przyznawania pomocy.
 13. Spełnienie przez zainteresowaną osobe fizyczną lub instytucję wszystkich formalności wymaganych przez Fundację "O KAŻDE DZIECKO" w celu uzyskania pomocy, nie jest równoznaczne z przyznaniem jej przez Fundację.
 14. Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu swojej działalności w każdym czasie. Każda zmiana regulaminu będzie aktualizowana na stronie internetowej Fundacji.

powrót »
 
     
  “O Każde Dziecko” © 2011
Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego
realizacja: optisystem